Chứng nhận Chất lượng

DẦU NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG:

  • CHỨNG NHẬN OCOP 4 SAO TỈNH QUẢNG NAM
  • CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DẦU ĐẬU PHỘNG NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM
  • CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DẦU MÈ ĐEN NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM
  • CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DẦU GẤC NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM
  • CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DẦU DỪA NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM