Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN: Trở thành doanh nghiệp sản xuất chuyên biệt các dòng sản phẩm dầu thực vật nguyên chất từ nguồn nguyên liệu địa phương, cung cấp cho thị trường trong tỉnh cũng như cả nước và từng bước hướng tới xuất khẩu.                                                                                                                                              

SỨ MỆNH: Phát triển các dòng sản phẩm Nông nghiệp địa phương đặc thù theo hướng chế biến sâu có giá trị, chất lượng cao; tạo ra chuỗi giá trị cho nông sản, mang lại nhiều việc làm hơn cho địa phương, nâng cao giá trị xã hội.                                                                                                                                 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Luôn luôn cải tiến, phát triển để tạo ra những giá trị khác biệt từ sự Đồng Lòng, Nhất Quán và hoàn toàn Minh Bạch theo Triết lý Kinh doanh bằng Sự Tử Tế và Trọn Vẹn Tự Trong Tâm !