Nguyên Chất Từ Tâm
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Dầu Nguyên chất Bảo Tâm áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Dầu Nguyên chất Bảo Tâm áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trải qua một quá trình xem xét và đánh giá cơ sở với rất nhiều bước và công đoạn, tháng 5 năm 2021, HTX Sản xuất Dầu nguyên chất Bảo Tâm đã được CTCP ECOSIN Chứng nhận đạt Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 được đánh giá qua 12 quy trình:

1- Quy trình mua hàng

2- Quy trình quản lý kho

3- Quy trình đánh giá rủi ro

4- Quy trình kiểm soát thông tin dữ liệu dạng văn bản

5- Quy trình họp xem xét của lãnh đạo

6- Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

7- Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

8- Quy trình sản xuất

9- Quy trình quản lý thiết bị

10- Quy trình trao đổi thông tin nội bộ

11- Quy trình thu thập thông tin và giải quyết khiếu nại khách hàng

12- Quy trình bán hàng

và các hồ sơ kèm theo:

1- Chính sách chất lượng

2- Mục tiêu chất lượng

3- Sổ tay chất lượng

Bài viết liên quan

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua