Nguyên Chất Từ Tâm
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / DẦU NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM THAM GIA OCOP 2019

DẦU NGUYÊN CHẤT BẢO TÂM THAM GIA OCOP 2019

Ocop Quảng Nam :

  • Là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị
  • Là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM.
  • Trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo hướng gia tăng giá trị, do các tổ chức kinh tế OCOP tại địa phương thực hiện

Năm 2018 Hợp Tác Xã Sản Xuất Dầu Nguyên Chất Bảo Tâm với sản phẩm Dầu Phộng Nguyên Chất Bảo Tâm là sản phẩm OCOP duy nhất của thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.

Năm 2019 Bảo Tâm tham gia sản phẩm Dầu Mè Đen Nguyên Chất vào chương trình OCOP Quảng Nam

Mục tiêu Ocop :

  • Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh ( Ưu tiên HTX, SEMs) để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị .
  • Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm ” kinh tế và tổ chức sản xuất ” trong Bộ tiêu chí Quốc Gia Về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
  • Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố, các khu công nghiệp), tận dụng nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường và gìn giữ, phát triển xã hội khu vực nông thôn Quảng Nam theo hướng bền vững.

Bài viết liên quan

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua