Nguyên Chất Từ Tâm
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Thành tựu sau hơn 1 năm triển khai Chương trình mỗi Xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam

Thành tựu sau hơn 1 năm triển khai Chương trình mỗi Xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình OCOP), trên cơ sở nghiên cứu, học tập: Phong trào Mỗi làng một sản phẩm (OVOP) của Nhật Bản; Chương trình mỗi cộng đồng một sản phẩm (OTOP) của Thái Lan; Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh và chỉ đạo của Trung ương. Đây là Chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Mục tiêu của Chương trình là: Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; thông qua việc phát triển sản xuất tại địa bàn khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Quảng Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao hòa và giấy chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao năm 2108
Sau hơn một năm triển khai, Chương trình OCOP đã bước đầu góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu của người dân, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn. Số lượng các tổ chức kinh tế, sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam tăng nhanh. Năm 2018, có 35 sản phẩm của 33 tổ chức kinh tế đăng ký tham gia Chương trình (có 25 sản phẩm của 24 tổ chức kinh tế được UBND tỉnh công nhận xếp hạng, trong đó có 05 sản phẩm xếp hạng 4 sao, 20 sản phẩm xếp hạng 3 sao). Năm 2019, có 124 sản phẩm của 100 tổ chức kinh tế đăng ký tham gia Chương trình, tăng hơn 03 lần so với năm 2018. Các sản phẩm tham gia Chương trình được phát triển từ thấp đến cao, từng bước được hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao bì, nhãn mác, bước đầu được người tiêu dùng đón nhận tích cực.
Nguồn: www.http://ocop.quangnam.gov.vn

 

 

 

Bài viết liên quan

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Bỏ qua