Nguyên Chất Từ Tâm
Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚIVÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2010-2020

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚIVÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2010-2020

Sáng ngày 7/9, tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Hợp Tác Xã Sản Xuất Dầu Nguyên Chất Bảo Tâm với các SP Dầu Đậu phộng Nguyên Chất Bảo Tâm và Dầu Mè đen Nguyên Chất Bảo Tâm được vinh dự nằm trong chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) về nông nghiệp nông thôn mới của tỉnh Quảng Nam.

HTX SX Dầu Nguyên Chất Bảo Tâm

 

Vùng DHNTB và TN bao gồm 13 tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đác Lắc, Đắk Nông), với tổng diện tích là 98.895 km2 (chiếm khoảng 29,6% của cả nước), dân số khoảng trên 15 triệu người (chiếm 16% dân số cả nước), có hơn 40 đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện có 1.424 xã thực hiện xây dựng NTM.

Nông Thôn Mới Tỉnh Ninh Thuận

Nông Thôn Mới Tỉnh Quảng Ngãi

Nông Thôn Mới Tỉnh Đắk Nông

Nông Thôn Mới Tỉnh Bình Định

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là một trong những vùng đặc trưng nhất của Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm cực kỳ khó khăn, không gian khai thác và tiềm năng lớn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị

Vì vậy, mặc dù các địa phương đã có nhiều nỗ lực, những khu vực này vẫn còn là vùng trũng về xây dựng nông thôn mới của cả nước. Đặc biệt là lĩnh vực thiết chế hạ tầng và tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Để xây dựng nông thôn mới tại khu vực này thành công như mục tiêu đã đặt ra, theo ông Nguyễn Xuân Cường, phải xác định  xác định nông nghiệp – nông dân – nông thôn là thế mạnh. Các tỉnh thành phải coi đây là sự nghiệp của dân, và không ai làm thay cho các địa phương, làm tốt bằng các địa phương.

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan